Lege-oharra eta Pribatutasun

 

 

LEGE-OHARRA

Legezko ohar honek www.errenkoalde.org webaren (hemendik aurrea web-a deituka dioguna) eta hartan bildutako elementu guztien jabetza intelektualeko eskubideak ERRENKOALDE - Errenteriako Merkatari, Ostalari eta Zerbitzu elkartea - elkartearen titularitakoak dira. Errenkoalde elkartearen bulegoa Errenteriako Beheko kaleko 2an kokatutako dago eta bere IFK-a G-20518098 da.

Web gune honetan agertzen den informazioaren, irudien eta kodeen jabetza intelektualaren eskumen osoa ERRENKOALDErena da, ondorioz, Web gune honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzea, bai halaber ERRENKOALDE enpresaren jabetza intelectualeko eskubideetan kalteak eta galerak sortzeak, berekin ekarriko du administrazio horri legez dagozkion ekintzak gauzatzea eta, kasua hala bada, gauzatze horren ondoriozko erantzukizunei erantzun beharra. Errenkoaldek ez ditu bereak bezala hartuko web gunean, bere kolaboratzaileek eman ditzaketen iritziak. Web honetara sartzeak ez du inondik inora adierazten Errenkoalderekin harreman komertzial bat sortu denik.

Web honetan dauden beste orrialdeetarako loturak fede onez jarritakoak dira eta gure webean sartu ditugu informazioa interesgarria eman dezaketela uste dugulako. Honek ez du esan nahi hauek gomendatu edo bertara sartzeko gonbitea luzatzen dugunik.

Errenkoaldek bere webean jasotako informazioan edota haren konfigurazioan edo aurkezpenean aldaketak eta eguneratzeak edozein unetan eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe egiteko ahalmena erreserbatzen du.

Errenkoaldek ez du bermatzen weberako sarbidean edo haren edukian akatsik ez dagoenik, ez eta behar bezala eguneratua dagoenik ere, baina behar diren ahaleginak egingo ditu horrelakoak saihesteko eta, halakorik gertatuz gero, lehenbailehen konpontzeko edo eguneratzeko.

 

PRIBATASUNA

Interesatuak emandako datuak dena delako prozeduran edo jardunbidean ezarritako xedeetarako bakarrik eta esklusiboki erabiliko dira. Ezein kasutan ere, aipatutako datuak ez dira tratatzeko edo hirugarrenei zeditzeko erabiliko, ez bada afektatuaren adostasun dudagabekoarekin, edo Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko 15/1999 Lege abenduaren 13koak (298. BOE, 1999ko abenduaren 14koa) 6.2 eta 11.2 artikuluetan ezarritako kasuetan. Aipatutako 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuen zeditzaileak edozein unetan baliatu ahalko ditu eskuratzeko, zuzentzeko, kantzelatzeko eta oposatzeko eskubideak, erregelamenduz zehazten den moduan.